پروژه عرشه فولادی واقع در خیابان هاتف اصفهان توسط شرکت آذربتن